TEKSTPRØVE: “Udnyt menneskenes behov for at drømme!”

MACHIAVELLI: “Menneskene er så enfoldige, og så meget retter de sig efter de nærværende fornødenheder, at den, der bedrager, altid finder en, som vil lade sig bedrage” (Fyrsten, s. 104).

STIRNER: “Hvorfor vil I nu ikke fatte det mod virkelig helt og aldeles at gøre jer selv til midtpunktet og hovedsagen? Hvorfor gribe efter friheden, jeres drøm? Er I jeres drøm? Spørg ikke først om råd hos jeres drømme, jeres forestillinger, jeres tanker, for det er alt sammen “hul teori”. Spørg jer selv og spørg efter jer selv – det er praktisk, og I vil jo så gerne være “praktiske”. Her lytter nu den ene efter, hvad hans Gud (naturligvis er det, han tænker sig ved ordet Gud, hans Gud) vil sige til det, og en anden efter, hvad hans moralske følelse, samvittighed eller pligtfølelse mon vil bestemme, og en tredje prøver at regne ud, hvad folk vil tænke – og når således enhver har spurgt sin Vorherre (“folk” er en lige så god, ja, tilmed mere kompakt Vorherre end den hinsidige og indbildte: vox populi, vox dei), så føjer han sig efter sin herres vilje og lytter ikke længere efter, hvad han selv kunne tænke sig at sige og beslutte.

Vend jer derfor hellere til jer selv end til jeres guder og afguder. Bring dét ud af jer, som gemmer sig i jer, bring det for dagen, bring jer selv til åbenbaring” (Den Eneste, s. 175-76)

Den moderne videnskabelige tænkning er kun nogle få hundrede år gammel, men mennesker har, så længe de har været på jorden, fantaseret. Vil du have din vilje med dem og manipulere med dem, må du forstå at udnytte de underjordiske energier, der findes gemt i deres drømme, fantasier, inderste ønsker og dybe længsler! Det er latterligt at tro, at du når dem alene med argumenter og tørre tal, for som man siger – verden vil bedrages! Den karismatiske kvaksalver, som lover mirakuløs helbredelse, begejstrer flere end lægen, der må nøjes med at stille en nøgtern prognose på basis af faglig viden og erfaring. Til alle tider har mennesker fået følgeskab af andre, når de kunne tænde deres fantasi med storslåede løfter om paradiset, det evige liv, himmeriget på jord, tusindårsriget, frihed, lighed, broderskab, det perfekte menneskesamfund osv! Ja, hvilket langt julekatalog af dårskaber lader sig ikke remse op!

Sådan udnytter du behovet for at drømme:

11.1. Befri dig først fra dine fordomme! Machiavelli fik megen kritik for sin interesse for Cesare Borgia, en af hans tids mest grusomme slyngel-fyrster. Denne forbilledlige fordomsfrihed bør du efterligne! Mennesker, der i den almindelige og pæne meningsdannelse opfattes som usympatiske og frastødende, fortjener ofte særlig opmærksomhed, når det gælder magt. Næsten ingen kan i dag nævne Hitlers og Stalins navne uden straks at bryde ud i moraliserende tirader og ligegyldigt, helligt sludder. Stig ned fra din moralske og intellektuelle piedestal og studér denne verdens forbrydere, psykopater, slyngler, frelsere, sjælefiskere, demagoger, svindlere og charlataner og den teknik, som har givet dem succes! Det er magtfigurer, som du også nemt kan støde på i din egen hverdag. De findes ikke kun i politik, men inden for ethvert af livets områder, og de er dine læremestre!

11.2. Store løfter. Hvad er mennesket? Et ensomt og angst væsen, der ved, at han skal dø. Hvad skal du altså gøre? Hvad andet end at love enkle løsninger, der kan tilfredsstille menneskers behov! Lov dem tryghed, fællesskab, social sammensmeltning, et lykkeligt familieliv, åndelig forklarelse, livsvarigt venskab og troskab, hurtig rigdom, lavere skatter, uforklarlig helbredelse og evig ungdom! På papiret ser det måske lovligt flot ud, men den daglige erfaring bekræfter, at mennesker forføres med sådanne løfter.

11.3. Tro og håb. Det er de intellektuelles fordom, at mennesker altid søger sandheden. Men sandheden er måske hæslig (din sygdom er uhelbredelig, du har én måned tilbage at leve i) eller prosaisk (for at blive rig er du nødt til at arbejde hårdt). I magtens verden er sandheden enten af minimal betydning eller ligefrem skadelig, og hvad er i grunden “sandheden”? Hvis du vil have magt over andre, skal du ikke lade dig distrahere af sandheden eller det, du tænker dig er sandheden.

Giv i stedet menneskene noget at tro og håbe på! Fortæl dem, hvad de ønsker at høre, opfind solstrålehistorier, lul dem ind i søde illusioner om deres strålende fremtidsudsigter, deres oplagte chancer for at opleve en pludselig og vidunderlig forvandling i deres liv, vis dem en helt ny verden, fuld af lykke og eksotiske eventyr, som kan blive deres – næsten uden arbejde, ofre eller afsavn!

11.4. Vage og enkle ord. Du skal bruge slagord, fulde af glød og begejstring, opfinde nye begreber og farverige fantasinavne, der giver indtryk af dybsindighed og specialistviden. For at foregøgle det indtryk, at du har en slags overnaturlig evne og er hævet et stykke over almindelige dødelige, kan du bruge den gamle fidus med at fortælle, at du har haft en åbenbaring, f.eks. har set ærkeenglen Gabriel (der er frit valg på alle hylder) og modtaget en befaling fra det hinsides om at gøre dit og dat, eksempelvis hjælpe de lidende.

I det hele taget må okkultismen regnes med til de ægte magtinstrumenter, og kendskabet til dens terminologi og symboler bør på ingen måde foragtes. Løfterne du udsteder, skal enten være så vage, at du altid kan hævde, at du har indfriet dem, eller de skal være sådanne, at deres manglende indfrielse aldrig vil kunne konstateres (“det evige liv”-tricket).

11.5. Masseforførelse. Den enkelte menneskehjerne rummer evnen til at kunne stille spørgsmål, tvivle, skelne mellem sort og hvidt og forkaste. Jo flere sådanne hjerner der er til stede på samme tid og sted, des svagere bliver denne evne. I forsamling er mennesker altid mere emotionelle, mindre fornuftige og langt lettere at påvirke end på tomandshånd. Følelser som entusiasme, frygt, forargelse og vrede virker spontant smittende og breder sig som en løbeild i mængden.

Med den rigtige iscenesættelse og forberedelse opbygges en stemning, hvor dit enkle, optimistiske og løfterige budskab modtages lidenskabeligt, med ukritisk begejstring og inderlig overbevisning! Du skal være opmærksom på, at de noget grove virkemidler, som kan bruges over for en forsamling, ikke umiddelbart kan overføres til tv-mediet, der kræver sin egen teknik (se 12.2.).

11.6. Sekter og pseudoreligiøs hjernevask. Det er vejen til stor magt, hvis man med løfter og appeller til folks drømme og fantasier kan skabe sig en fast skare af hengivne og selvopofrende tilhængere. At kunne holde sammen på en sådan skare forudsætter ikke bare et organisatorisk talent, men også en karismatisk leder, og derfor kan man ikke “lære” at grundlægge en sekt.

Kristus var en sådan karismatisk leder, og kristendommen var en sekt som enhver anden, indtil den blev gjort til statsreligion, og dermed til en magt, i Romerriget. Moderne eksempler er Scientology, Tvind-imperiet og diverse islamistiske grupper. Om Kristus kan man sige det positive, at han gik i døden for troen på sin egen sekt. Det skal man nok ikke forvente af nutidens sekt-ledere.

Sekttilhængere er svage sjæle, der har svært ved at stå på egne ben, og som søger en mening til deres meningsløse liv. Så bliv da til et redskab for ham, der er stærkere end jer, I duknakkede tåber!

KAUTILYA: “Astrologer, sandsigere, stjernetydere, historiefortællere og varseltagere skal, sammen med spioner og disses hjælpere og dem, som har været vidner til herskerens forunderlige optræden, forkynde hans magt ud over hele hans rige og forbinde den med gudernes. På lignende vis skal de i fremmede lande udsprede nyheder om, at guderne har vist sig for ham, og at han har modtaget våben og gaver fra himlen. De der er kyndige i stjernetydning og astrologi og i varseltagning, skal kundgøre, at herskeren som ingen anden er i stand til at forklare drømmenes tegn og forstår dyrs og fugles sprog” (Statslæren XIII, 1).

FRITZ WOLDER: Magtens manual (2018), s. 79-83.