Krigskunsten (1521) er det eneste af Machiavellis store politisk-militære værker, der udkom, mens han endnu levede.

I Fyrsten og Drøftelserne beskæftiger han sig indgående med militære anliggender, men overvejende negativt som en kritik af de italienske staters måde at føre krig på.

I Krigskunsten derimod fremlægger han en række positive forslag til reformer, der skal sætte disse stater i stand til at genvinde noget af den virtù og militære kunnen, der havde givet det gamle Rom verdensherredømmet.

Machiavelli er den første, som betragter statskunst og krigskunst som to sider af samme sag og drager konsekvenserne heraf. Han er også den første, der viser, at krigen kan gøres til genstand for teoretiske overvejelser og systematiske studier.

Krigskunsten blev 1500-tallets autoritative militære grundtraktat og er blevet gransket af nogle af eftertidens største feltherrer og militære tænkere som Frederik den Store, Napoleon og Karl von Clausewitz. Den anerkendte britiske militærhistoriker John Keegan kalder bogen “et revolutionerende skrift”, og den er endnu i dag en væsentlig tekst for enhver, som forsker i militær historie og teori.

Lektørudtalelse:

“Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for vestlig krigshistorie og teorien herom.

Beskrivelse

Krigskunsten fra 1521 indeholder en uforkortet og sprogligt opdateret oversættelse af Machiavellis klassiker. I bogen fremlægger Machiavelli en række forslag til reformer, der skal sætte staten i stand til at genvinde noget af den militære kunnen, der havde givet det gamle Rom verdensherredømmet. Læseren får et indblik i hærlederen Fabrizio Colonnas militære erfaringer, som han videregiver dem til en lille skare af udvalgte samtidige. Det oprindelige værk prises af historiens største militære strateger som en af de helt store klassikere inden for militær og politisk teori. Bogen er forsynet med noter og litteraturhenvisninger ved oversætteren Fritz Wolder.

Samlet konklusion

Det er første gang dette værk udkommer på dansk, og det udfylder dermed et hul i den teoretiske litteratur om krigskunsten og strategierne heromkring”.

Hans Michelsen

Synopsis, indledning, oversættelse, noter og register: Fritz Wolder.

KRIGSKUNSTEN
Af Niccolò Machiavelli
2. udg., 1. oplag, februar 2020
274 sider
kr. 248,-
[ISBN 978-87-91817-70-0]