Indhold

Global geopolitik – en guide til verden… 11

Engelsk geopolitik under Pax britannica… 16
Halford J. Mackinder og det planetariske perspektivs gennembrud

Kontinental geopolitik… 40
Friedrich Ratzel og kampen om Lebensraum
Rudolf Kjellén og Mitteleuropa
Karl Haushofer, pan-regioner og kontinentalblok

Italiensk intermezzo… 68
Mussolini og marchen mod oceanet – Limes

Amerikansk geopolitik under Pax americana… 76
Nicholas J. Spykman, Amerikas Grand Strategy og Rimland
Saul B. Cohen, geostrategiske og geopolitiske regioner, Shatterbelts
Zbigniew Brzezinski og Amerika som Caput mundi

Russisk geopolitik… 118
Aleksandr Dugin og drømmen om Heartlands hævn

Det ydre rum og kampen om den blå planet… 132
Everett C. Dolman og Astropolitik

Geopolitiske fremtidsperspektiver… 142

Noter… 151
Videreførende litteratur & websites… 159
Sagregister over geopolitiske termer… 168


Lektørudtalelse:

“Anvendelse/målgruppe/niveau
Bogen henvender sig til fagprofessionelle, som arbejder med internationale studier.

Beskrivelse
Begrebet geopolitik blev skabt i 1899 af den svenske politolog R. Kjellén. Der findes mange definitioner på begrebet som handler om stater, politik og geografi, og formålet med bogen er at vise, at der eksisterer en veletableret geopolitisk tradition og praksis med forskellige metoder til analyse af internationale relationer, et begrebsapparat og en særlig terminologi.

Bogen gennemgår nogle af de vigtigste teorier i deres historiske sammenhæng fra begyndelsen af det 20. århundrede med den britiske geograf Mackinder i spidsen frem til nuværende astropolitik, som omhandler geopolitikken i rumalderen.

Forfatteren er cand.mag. i historie og samfundsfag, og bogen er på et højt fagligt niveau og indeholder bl.a. en del henvisninger til yderligere litteratur og web-sider.

Sammenligning
Der findes ikke tilsvarende litteratur på dansk om begrebet geopolitik.

Samlet konklusion
En faglig kompetent gennemgang af nogle af de vigtigste geopolitiske teorier og deres anvendelse både aktuelt og historisk”.

Bent Birk Kristensen


Bagsidetekst:

De turbulente begivenheder efter den Kolde Krigs afslutning har betydet en opblomstring for en af de klassiske internationale teorier – geopolitikken. Efter at selve ordet i årtier har været bandlyst fra den politisk korrekte sprogbrug, bruges det nu internationalt i tide og utide af journalister, politikere og “eksperter” i alle mulige sammenhænge og i et omfang, der truer med at tømme det for mening.

Men hvad er geopolitik  en pseudovidenskab, en form for politisk realisme tilsat geografi, blot et andet navn for international politik eller måske noget helt fjerde?

Fritz Wolder gennemgår de vigtigste geopolitiske teorier fra briten Halford Mackinders banebrydende arbejder i begyndelsen af det 20. århundrede og helt frem til den moderne astropolitik, der demonstrerer, at geopolitiske teorier og metoder også er anvendelige på det ydre rums realiteter. Teorierne indsættes i hver deres historiske kontekst, og det undersøges, hvordan geopolitisk analyse kan være med til at give en dybere indsigt i de dynamiske kræfter, som holder gang i kampen om kloden.

Bogen af det første systematiske værk på dansk om global geopolitik og indeholder henvisninger til videreførende litteratur og et udvalg af specialiserede og professionelle internationale websites, for kun ved at bruge de bedst mulige kilder kombineret med en global forståelsesramme kan vi med nogen grad af sikkerhed danne os et realistisk billede af den sandsynlige fremtidige udvikling i verden og sætte de internationale begivenheder ind i en meningsfuld sammenhæng.

KAMPEN OM KLODEN
Global geopolitik før og nu
Af Fritz Wolder
1. udg., 1. oplag, nov. 2011
172 sider
kr. 198,-
[ISBN 978-87-91817-19-9]
Købes i boghandelen eller bestilles her.