“Om lykken eller det højeste gode åbner for mange spændende diskussionsemner, der passende kan anvendes i undervisningssammenhæng. La Mettrie anså selv bogen som værende hans hovedværk, men det er først nu, at klassikeren fra 1751 fås i en dansk oversættelse. En oversættelse, der fører læseren sikkert i mål, og som via det fremragende efterord giver en helstøbt oplevelse og forståelse af La Mettries lykkebegreb”.

Tina Camilla Kristensen i Fransk Nyt, nr. 265, oktober 2013.

Lektørudtalelse:

Anvendelse/målgruppe/niveau
La Mettrie er eksponent for en ekstrem hedonistisk opfattelse af det gode og lykke, og hans værk kan fx bruges i sammenlignende studier af lykkebegrebet for filosofistuderende og andre filosofisk interesserede.

Beskrivelse
La Mettrie (1709-1751) var en fransk læge og materialistisk filosof, hvis ateisme og moralteori frastødte offentligheden og andre filosofiske tænkere, som fx Diderot og Voltaire. LM gjorde sig til talsmand for vellyst og seksuel frihed som det højeste gode, og at samvittighed og moral kun skyldes ydre prægning. LM var ekstrem ateist, afviste morallove og tanken om en selvstændig sjæl. I LM’s univers kan således en forbryder være lige så lykkelig som den dydsirede, og bør straffes mildt, da han ikke er skyldig i nogen absolut forstand. Fritz Wolder har forsynet LM’s ustrukturerede, men dog rimeligt let læste tekst, med overskrifter og lavet et godt efterord om LM. Bibliografi og navneindeks.

Sammenligning
La Mettrie er nu for første gang oversat til dansk. Hovedværket, og den mest berygtede bog, anses for at være L’Homme machine, 1747. Han var inspireret af Epikurs (341-270 f. Kr.) hedonisme.

Samlet konklusion
Havde La Mettrie levet i dag ville han have plæderet for en mild straf til Anders Breivik, fordi han i LM’s verdensbillede kun er skyldig i forhold til vilkårlige morallove. LM var den mest konsekvente af de franske 1700-tals materialister, og hans ligeledes konsekvente lykkebegreb står i skærende kontrast til samtidige og senere filosoffers teorier om lykke eller – “det gode””.

Grethe Lorentzen

Oversættelse, noter, efterord, navneindeks og bibliografi: Fritz Wolder.

OM LYKKEN ELLER DET HØJESTE GODE
Af Julien Offray de la Mettrie
1. udg, 1. oplag, apr. 2013
156 sider
kr. 198,-
[ISBN 978-87-91817-15-1]
Købes i boghandelen eller bestilles her.