En bog, ingen kommer uden om, der vil forstå den idémæssige baggrund for Holocaust og Auschwitz.

“Hvorfor er vi antisemitter?”, råbte Hitler engang ud over en forsamling. Ingen har givet et klarere svar på dette prekære og stadig brændende aktuelle spørgsmål end Hitlers “faderlige ven”, åndelige læremester og skaberen af førermyten, Dietrich Eckart.

I sit sensationelle skrift Bolsjevismen fra Moses til Lenin. Samtale mellem Adolf Hitler og mig (1924) fremlægger denne grå eminence med besnærende argumenter sin og Hitlers antisemitiske og antikristne verdensanskuelse og historieopfattelse.

Dietrich Eckarts optegnelser fra de fortrolige samtaler med den senere Fører er et enestående personligt og historisk dokument, der indeholder så afslørende og ekstreme udtalelser, at Hitler efter sin magtovertagelse sørgede for, at bogen forsvandt fra offentligheden. Det er en praksis, der har holdt sig lige siden: ligesom Hitlers Mein Kampf er bogen sortlistet også i dagens Tyskland.

Først nu – med dette initiativ fra Forlaget HELIKON – gøres Eckarts værk og åndelige testamente tilgængeligt for et dansk og skandinavisk publikum.

Indledning, oversættelse, kapiteloverskrifter, noter, tidstavle og register: Fritz Wolder.

Mere om Dietrich Eckart i Die Welt 8. nov. 2016: Wer noch immer das Grab des Hitler-Erfinders pflegt. Der Mann, der Hitlers Mentor war.

SAMTALE MELLEM ADOLF HITLER OG MIG
Af Dietrich Eckart
1. udg., 1. oplag, maj 2002
128 sider
kr. 148,-
[ISBN 87-986359-6-4]
Købes i boghandelen eller bestilles her.