Gustave Le Bon og kunsten at beherske masserne

En af psykologiens store klassikere nu endelig på dansk!

Gustave Le Bon (1841-1931) er grundlæggeren af den moderne massepsykologi. Hans revolutionære skrift Massernes psykologi er et socialpsykologisk, filosofisk, politisk og litterært mesterværk, som har haft enorm betydning op igennem det 20. århundred og radikalt har ændret hele måden at føre politik på.

Foruden at være en nøgle til at orientere sig i vor egen tids massesamfund er Le Bons klassiker et historisk dokument og pligtlæsning for alle, der vil beskæftige sig med fascismens, nazismens og kommunismens historie.

Anvendt på nutidens forhold giver Le Bons analyser forklaringen på, hvorfor integrationen af indvandrere fra den tredje verden, skabelsen af en europæisk union og indførelsen af et vestligt demokrati i Mellemøsten alle må betragtes som abstrakt-ideologiske eksperimenter, der er dømt til at mislykkes. Med den globale spredning af de forskellige kernekulturers ideer er tværtimod grunden til fremtidens krige og konflikter lagt.

Massernes psykologi er samtidig en guldgrube for de mange, der har en praktisk interesse i at styre, manipulere og overtale større grupper af mennesker: politikere, spindoktorer, myndighedspersoner, eksperter, advokater, journalister, marketings- og reklamefolk, virksomhedsmanagers, børs- og finansspekulanter, guruer, undervisere, teamledere, talere, religiøse og politiske agitatorer osv., osv.

Ligesom Machiavellis Fyrsten, Det kommunistiske manifest af Marx og Engels og det antisemitiske falsum Zions Viises protokoller hører Massernes psykologi med til den særlige kategori af ikke-religiøse bøger, der har virket langt ud over de intellektuelles rækker og igen og igen er blevet brugt og misbrugt af magtens mænd.

“I midten af 1930’erne var jeg fascineret af to bøger: af Massernes oprør af spanieren Ortega y Gasset og af Massernes psykologi af franskmanden Gustave Le Bon. Jeg følte, at de med deres analyse foregreb den af Hitler og nazisterne udløste massepsykose. Frem for alt har Le Bon vist sig at være meget fremsynet”.

Helmut Schmidt, tysk forbundskansler 1974-82, i bogen Die Mächte der Zukunft (2004).

Oversættelse, indledning, bibliografi og register: Fritz Wolder.

Andre af massepsykologiens klassikere:

Wilfred Trotter: Instincts of the Herd in Peace and War (1919)
Sigmund Freud: Massenpsykologie und Ich-Analyse (1921, da. 1976)
Edward L. Bernays: Propaganda (1928)
Wilhelm Reich: Fascismens massepsykologi (1933, da. 1974)
José Ortega y Gasset: Massernes oprør (1931, da. 1964)
Elias Canetti: Masse og magt (1960, da. 1996)

MASSERNES PSYKOLOGI
Af Gustave Le Bon
1. udg., 1. oplag, aug. 2005
184 sider
kr. 198,-
[ISBN 87-986359-9-9]
Købes i boghandelen eller bestilles her.