For sine udgivelser af Giambattista Vico Den nye Videnskab, Niccolò Machiavelli Fyrsten og Niccolò Machiavelli Drøftelser af Livius er Forlaget HELIKON v/Fritz Wolder blevet tildelt

Det Italienske Udenrigsministeriums oversætterpris 2005 på euro 10.000,00.

Den, der læser Fyrsten, vil finde en brutal, logisk verden, baseret på studiet af mennesket og af livet. Mennesket er her, som natur, i sin handlen underordnet uforanderlige love, ikke opstillede efter moralske kriterier, men efter logiske. Det, som man må spørge mennesket om, er ikke, om det, det gør, er godt og smukt, men om det er fornuftigt og logisk, om der er sammenhæng mellem midlerne og målet.

“En fantastisk bog! Her er alt hvad du bør vide om at føre krig, regere et land, hvordan du skal behandle venner og især fjender. Alt om fasthed og konsekvens. En rigtig klassiker!”

Lars Madsen, net-anmeldelse

“For at forberede mig til forhandlingerne med Mogens Lykketoft, har jeg genlæst Fyrsten af Machiavelli”.

Anders Fogh Rasmussen (V), Jyllands-Posten, 13. august 1998

“En autoritativ dansk udgave af Fyrsten foreligger nu i Fritz Wolders uforkortede oversættelse. Med denne udgivelse kan man trygt begynde vandringen ind i Niccolò Machiavellis forunderlige, begavede og af mange så misforståede tankeverden… Såfremt reolen mangler Machiavellis værk, og det bør ingen ordentlig reol, er tiden inde til at lukke hullet”.

Georg Metz i Information, 12. juni 1998.

“Machiavelli har fået ry som en meget kynisk politisk tænker og har endda måttet lægge navn til begrebet “machiavellisme”, hvad der – kort udtrykt – betegner en politik, hvor hensigten helliger midlet. Udrustet med den nye oversættelse får læseren en god mulighed for at stifte et nærmere og dermed mere nuanceret bekendtskab med Machiavellis tanker. Det er umagen værd”.

Niels Amstrup i Politica, nr. 3 1998.

“Machiavellis analyse af den politiske magt er forbavsende aktuel. Det er chokerende læsning. I Fyrsten mærkes det historiske gys, og i Fritz Wolders uforkortede nyoversættelse – fra italiensk til dansk – fortælles der om Machiavellis liv som en smuk optakt til Fyrsten“.

Lene Rikke Bresson i Berlingske Tidende, 16. juli 1998.

“Lærebog i statskundskab… Der er så meget større grund til en nyoversættelse, som den hidtidige bygger på en svensk, en tysk og en fransk udgave. Oversætteren har forsynet bogen med noter, der sætter de mange personer, Machiavelli omtaler, ind i en historisk sammenhæng. Endelig indleder oversætteren sin meget fortjenstfulde udgivelse med en udførlig indledning, der ridser baggrunden for Fyrsten op”.

Gerhardt Eriksen i Jyllands-Posten, 13. juli 1998.

“Hvis du vil kende den moderne tid, er det genialt at kunne Machiavelli”.

Biskop Jan Lindhardt

Den rigtige oversættelse, direkte fra italiensk, uforkortet og med fyldige noter!

Læs også om Drøftelser (Discordi) og anmeldelser af Drøftelser!

Indledning, oversættelse, noter og navneregister: Fritz Wolder.

FYRSTEN
Af Niccolò Machiavelli
3. reviderede udg., 1. oplag, nov. 2020
168 sider
kr. 228,-
[ISBN 978-87-91817-69-4]
Købes i boghandelen eller bestilles her.