Machiavellis såkaldt ”mindre politiske skrifter” fortjener særlig opmærksomhed, fordi de giver os et indblik i udviklingen af hans politiske tænkning. Mens denne tænkning er kommet til fuldt flor i de tre store politisk-militære værker – Fyrsten, Drøftelser af Livius og Krigskunsten, alle udgivet på dansk i uforkortede og kommenterede oversættelser af Forlaget HELIKON – viser hans mindre politiske skrifter os nogle vigtige etaper på vejen dertil. De uddyber og nuancerer billedet af den berømte florentiner og bringer os tæt på hans daglige virke som diplomat, militærkyndig og sekretær for republikken Firenze.

I nærværende udvalg er medtaget Castruccio Castracani fra Luccas levnedsbeskrivelse, som mere koncentreret end nogen anden Machiavelli-tekst fører os ind i hans tankeverden. Skriftet – en slags historisk novelle – beretter om, hvordan hovedpersonen takket være sin virtù formår at hæve sig op til fyrstestand, men på sin triumfs højdepunkt rammes af den ubarmhjertige Fortuna og dør af – en virusinfektion!

Ingen af bogens tekster har tidligere foreligget på dansk.

Anmeldelser:
Mikael Jalving “Herlig Machiavelli med mere” i Jyllands-Posten 23. august 2020, s. 22.
Claus Eskild Andersen “Krig og diplomati” på Krigsvidenskab.dk, 30. oktober 2020, se: https://krigsvidenskab.dk/emne/krig-og-diplomati

KRIG OG DIPLOMATI. DE MINDRE SKRIFTER
Af Niccolò Machiavelli
1. udg., 1. oplag, august 2020
132 sider
kr. 198,-
[ISBN 9788791817465]