Kære Fritz Wolder

På vegne af instituttets Præsident og Videnskabelige komité vil jeg udtrykke de hjerteligste lykønskninger i anledning af Deres fremragende danske udgave af Drøftelser af de ti første bøger hos Titus Livius.

De italienske forskere, der netop nu er i gang med at bedømme værket, heriblandt professor Gianfranco Borrelli, docent i den politiske filosofis historie ved Universitetet Federico II i Napoli og professor Maurizio Viroli ved Universitetet i Princeton, forfatter til en vigtig monografi om Machiavelli [Niccolò’s Smile], anser henvisningerne til Fyrsten, som De har indføjet på de relevante steder i teksten, og forklaringerne til den italienske historie omkring 1500 for særdeles nyttige og påskønner i høj grad hele det noteapparat, De har anbragt i tillæg til bogen, og som gør Machiavellis værk meget let at læse.

Vi udtrykker endnu en gang her fra det Italienske Institut for Filosofiske Studier og på vegne af den italienske kultur vor taknemmelighed over det vigtige og fortjenstfulde arbejde, De har ydet i formidlingen af en af den italienske litteraturs store klassikere.

Underskrevet:
Professor Antonio Gargano
Generalsekretær
Napoli, den 15. december 2004.

FYRSTEN
Af Niccolò Machiavelli
2. udg., 3. oplag,
aug. 2012, 172 sider,
pris kr. 248,-
[ISBN 978-87-91817-10-6]
Købes i boghandelen eller bestilles her.