HELIKON-INTERVIEW MED MACHIAVELLI!

HELIKON: Signor Machiavelli, hvorfor kvittede De allerede i en alder af 43 år statstjenesten?

Machiavelli: Kvittede? Jeg blev smidt ud! Jeg blev arresteret i 1513!

HELIKON: Det hed sig, at De havde deltaget i en sammensværgelse mod Medici’erne?

Machiavelli: Ridicolo! Det var ganske uden grund, at man fængslede mig og torturerede mig. Først derefter satte man mig på fri fod.

HELIKON: Men De blev forvist fra Firenze?

Machiavelli: Ja, som De selv ser! Nu bor jeg her uden for byen, som vi kan se fra mit landsted i Sant’Andrea in Percussina, og lever – som bonde! De kan forestille Dem, hvilken bitter pille det har været at sluge!

HELIKON: Javist, og dog er der vidunderligt smukt her omkring San Casciano. Men naturligvis – for en intellektuel som Dem… Man siger, at De går på fuglejagt om morgenen, og om eftermiddagen sidder på kroen og spiller tric-trac. Samt at De har flere damebekendtskaber?

Machiavelli: Sæt Dem i mit sted! Jeg har været tæt på de største begivenheder i vor tid. Jeg har kendt alle de vigtigste statsmænd og feltherrer. Her dømmer man mig til et liv i total passivitet, langt fra alt! De kan ikke forestille Dem, hvilken rastløshed og hvilke dystre tanker, der plager mig. Det eneste, der giver mig en vis ro, er at skrive. I øvrigt vender jeg om aftenen som enhver ordentlig padre di famiglia tilbage til min kone og mine børn.

HELIKON: Kan De løfte sløret for, hvad De skriver om?

Machiavelli: Sí, certo. Mit nyeste værk kalder jeg “Om fyrstendømmerne” [= Fyrsten, HELIKON 1998, den rigtige oversættelse, direkte fra italiensk, uforkortet og med fyldige noter], en bog på omkring 100 sider. Den handler om statsmandskunsten.

HELIKON: På hvilken måde adskiller den sig fra de mange andre bøger, man allerede har om samme emne?

Machiavelli: Lige fra Platon har man ment, at en god hersker også må være et moralsk godt menneske. Jeg siger: en hersker, der vil vinde ære og storhed, skal frem for alt sikre sig magten. Og for at gøre det må han ofte bryde sit ord, fordreje hovederne på menneskerne og være i stand til at sætte sig ud over ethvert religiøst og moralsk bud.

HELIKON: I sandhed et dristigt synspunkt!

Machiavelli: Infatti – og derfor tror jeg heller ikke, at mit skrift nogen sinde vil blive trykt. I hvert fald ikke mens jeg lever. Og sagt i al fortrolighed: måske godt det samme. Mit håb er blot dette, at det vil åbne Lorenzo de’ Medici’s øjne for, at han i mig har en tro undersåt, der ikke har noget højere ønske, end at Hans Højhed nådigst skal bruge ham i sin tjeneste.

HELIKON: Som sekretær og udsending for den florentinske republik har De kendt mange magtfulde mænd. Er disse erfaringer grundlaget for teserne i Deres bog?

Machiavelli: Jeg har, som De siger, kendt mange magtfulde mænd, men jeg har også kendt til magtesløsheden, nemlig vor egen – florentinernes – magtesløshed. Tro mig: magten er forudsætningen for alt andet. Allerede på min første rejse til Ludvig 12.’s Frankrig blev det mig klart, hvor afmægtig en stat er uden en moderne hær. Franskmændene nærede en utålelig foragt for vor svage republik.

HELIKON: De har også mange gange besøgt Cesare Borgia, en af de mest brutale og hensynsløse herskere i Italien på Deres tid. Man siger, at De beundrede denne skrupelløse landsknægt. Passer det?

Machiavelli: Cesare var en sand virtuos, når det gjaldt om at bruge magten. De kan kalde ham hensynsløs, nederdrægtig, eller hvad De vil. Men han besad i rigt mål de egenskaber, der er nødvendige, når det gælder om at hævde sig og overleve politisk. Han har uden tvivl sat sit præg på min bog.

HELIKON: Signor Machiavelli, vi takker Dem for denne samtale.

Machiavelli: Un momento! De glemmer min rolle som militær reformator. Jeg fik opbygget en borgermilits. Med den indtog vi Pisa. Det var i 1509, min største triumf. Men det er der desværre ingen, der taler om i dag!

Niccolò Machiavelli: Fyrsten, HELIKON, 1998/2004/2006/2012

kr. 248,-

Den rigtige oversættelse, direkte fra italiensk, uforkortet og med fyldige noter!