NY BANEBRYDENDE BOG OM GEOPOLITIK I DANMARK

Geopolitikken har ikke været nogen særligt værdsat videnskab i Danmark. Rudolf Kjellén synes ikke at have haft nogen indflydelse på danske geografer og politologer…

Kampen om kloden. Global geopolitik før og nu … af Fritz Wolder er derfor en velkommen nyhed. Bogen er rigt illustreret med kort og fotos, samt har et udmærket design.

Der findes en række betydningsfulde geopolitiske skoler, som hver for sig behandles af Wolder. Det drejer sig først om den engelske geopolitik, hvor Sir Halford Mackinder er hovedemnet…

Over for britisk geopolitik stod ifølge Wolder kontinental geopolitik med navne som Friedrich Ratzel og Karl Haushofer… Men der fandtes ikke kun tysk geopolitik. Italien får sit eget kapitel i bogen, og der fandtes også en fransk geopolitik. Både i Italien og Frankrig spiller geopolitisk tankemåde i dag en betydningsfuld rolle i den politiske diskussion, noget indtil nu helt umuligt i Danmark og Sverige. Også moderne russisk geopolitik behandles i den nye bog i et særskilt kapitel.

Med De Forenede Staters stilling som hegemon efter Sovjetunionens kollaps er amerikansk geopolitisk tænkning kommet i fokus. I kapitlet redegøres der for baggrund og den centrale tænker professor Nicholas Spykman, af nederlandsk herkomst… Den store trussel mod USA var ifølge Spykman, at “verdens-øen” ville blive domineret af én eneste fjendtlig magt, sådan som det truede med at ske under anden verdenskrig. Det er blevet sagt, at hvis George Kennan var containment-politikkens fader, så var Spykman dens gudfader. Men Wolder glemmer ikke den store amerikanske geograf Saul B. Cohen eller journalisten Walter Lippman, og også Zbigniew Brzezinski er taget med.

På rosværdig vis har Wolder gjort opmærksom på kontinuiteten i den geopolitiske videnskab. Astropolitiken, dvs. geopolitik i det ydre rum, behandles i et særskilt og vigtigt kapitel. Her er den store pionér den amerikanske professor Everett Dolman, hvis bog Astropolitik. Klassisk geopolitik i rumalderen (2002) var et gennembrud for denne nye udvikling inden for geopolitikken.

Wolders værk bør findes på biblioteker i hele Skandinavien. Det er et standardværk om geopolitikkens rolle før, i dag og i fremtiden”.

Bertil Häggman, direktør for Center for Research on Geopolitics (CRG), Sverige, februar 2012.